Close Practice information More...

Wrexham

 • Phone
 • Email
 • Map
 • Book
 • Times
Main Road
Rhosrobin
Wrexham
LL11 4RL

tel: 01978 311 881

Penyffordd

 • Phone
 • Email
 • Map
 • Book
 • Times
27 Hawarden Road
Penyffordd

CH4 0JD

tel: 01244 543 211

Shotton

 • Phone
 • Email
 • Map
 • Book
 • Times
97 Chester Rd East
Shotton
Deeside
CH5 1QB

tel: 01244 830 065

Farm

 • Phone
 • Email
 • Map
 • Times
Main Road
Rhosrobin
Wrexham
LL11 4RL

tel: 01978 311 444

Guy Tomlinson (BVSc MRCVS)

DIRECTOR | Veterinary Surgeon

I am the Farm Animal Directors at Daleside Vets. As a local dairy farmers son, I’m passionate about the areas livestock industry. I have a special interest in milk quality and udder health, as well as dairy and suckler herd fertility in both all year round calving and block calving systems.

I enjoy the challenge of emergency work, but strongly believe that the future lies in preventative medicine, working with farmers to help improve herd health and productivity, to reduce hidden costs and increase profitability.

Outside work, I enjoy spending time with my family, as well as exploring the local area on my mountain bike.

Fi yw’r Cyfarwyddwr Anifeiliaid Fferm Daleside. Fel mab I ffermwr llaeth lleol, dwi’n frwdfrydig ynghlun a diwidiant amaeth yr ardal. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn ansawdd llaeth, a hefyd ffrwythlondeb gwartheg llaeth a gwartheg sugno mewn systemau lloia mewn bloc a trw’r flwyddyn.

Rydw i’n mwynhau’r her o waith argyfwng, on yn credu’n gryf mae gwaith ataliol yw’r ffordd ymlaen,yn gweithio gyda ffermwyr i helpu wella iechyd a chynhyrchiant i leihau costiau cudd a chynyddu elw.

Tu allan i waith rydw i’n mwynhau gwario amser gyda fy nheulu, ac ymchwilio’r ardal lleol ar fy meic mynydd.

“Having been a customer at Daleside for many years I have always found them to be extremely professional. When our cat Belle was involved in a nasty cat fight they were able to offer an appointment the same day! Everyone is always very friendly.”

Kayleigh Jones

Come and
follow us on

Twitter, Facebook
& Instagram